Theo một nghiên cứu có hệ thống, nam giới cắt bao quy đầu không ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục hoặc sự hài lòng của nam giới.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Brian J. Morris của Đại học Sydney ở Úc và Tiến sĩ John N. Krieger thuộc Trường Y thuộc Đại học Washington ở Hoa Kỳ.

Cắt bao quy đầu có thể được thực hành vì lý do sức khỏe, văn hóa hoặc tôn giáo. Theo dữ liệu năm 2006 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cắt bao quy đầu phổ biến hơn ở Trung Đông và một phần của Châu Phi. Nó ít phổ biến hơn ở Châu Âu, Châu Á và Nam Mỹ.

Các nghiên cứu trước đây về ảnh hưởng của cắt bao quy đầu đối với tình dục nam đã có kết quả hỗn hợp. Trong tổng quan tài liệu này, các tác giả nhằm mục đích có được một viễn cảnh rõ ràng hơn về việc cắt bao quy đầu ảnh hưởng đến chức năng tình dục.

Họ đã phân tích 36 nghiên cứu được tìm thấy bằng cách sử dụng các từ khóa liên quan trong cơ sở dữ liệu PubMed, EMBASE và Cochrane. Tổng cộng, các nghiên cứu liên quan đến 40.473 nam giới với 20.931 người đã cắt bao quy đầu và 19.542 người không. Chất lượng của các nghiên cứu được đánh giá bằng cách sử dụng Mạng hướng dẫn liên trường của Scotland (SIGN).

Các tác giả nhận thấy rằng các nghiên cứu chất lượng cao hơn đã cung cấp bằng chứng cho thấy cắt bao quy đầu không có tác dụng phụ tổng thể đối với sự nhạy cảm của dương vật, hưng phấn tình dục, cảm giác tình dục, chức năng cương dương, xuất tinh sớm, xuất tinh muộn, khó đạt cực khoái, khoái cảm, hoặc đau khi thâm nhập. Các tác giả đã thực hiện các phân tích tổng hợp để xác nhận những kết quả này.

Nhiều nghiên cứu chất lượng thấp cho thấy đàn ông cắt bao quy đầu gặp vấn đề về tình dục. Tuy nhiên, những nghiên cứu này không được coi là đáng tin cậy vì những sai sót trong thiết kế nghiên cứu, lựa chọn trường hợp và kiểm soát, giải thích dữ liệu và các khía cạnh khác của nghiên cứu.

Các khám phá trong tương lai về chủ đề này nên bao gồm nhiều nghiên cứu chất lượng cao, thử nghiệm sinh lý, nghiên cứu khảo sát tốt hơn và cải thiện các câu hỏi, các tác giả cho biết.

Theo HoiBacSi, nhiều khả năng các nghiên cứu chất lượng cao như vậy sẽ xác nhận thêm rằng cắt bao quy đầu không làm giảm bất kỳ chức năng tình dục hoặc thông số cảm giác nào, hoặc làm giảm khoái cảm tình dục, họ nói thêm.